Beweegscans

Hoe kunnen we mensen in de publieke ruimte aan het bewegen krijgen?

Urbane Bossen

Hoe kunnen we een brug maken tussen bosbouw en stedenbouw?

Speelweefsel Leuven

Hoe kunnen we kinderen een stem geven in het vormgeven van hun eigen speelomgeving?

Gedrag studie 1 - Compact wonen

Hoe kunnen we compacter wonen in Vlaanderen?

Gedrag studie 2 - Verplaatsingen en voorzieningen

Hoe kunnen we gedragskeuzes in relatie tot voorzieningen beter begrijpen?

Gedrag studie 3 - Woonbeïnvloeders

Hoe kunnen we het woongedrag in Vlaanderen beïnvloeden?

HEIM - living in diversity

Hoe kunnen we integratie bevorderen door ontwerp?

Stationsomgevingen

Hoe kunnen we betere knooppuntontwikkelingen bouwen?

Ruimtelijke veiligheid

Hoe kunnen we veilige publieke ruimte ontwerpen?

Studie Onroerend Erfgoed

Hoe kunnen we de sociale waarde van erfgoed begrijpen?

Mijn kijk op de wijk

Hoe kunnen we al wandelend een wijk in kaart brengen?

Over De Ring Oost

Hoe kunnen we twee wijken verbinden, gescheiden door een drukke ringweg?

Ringpark Zuid Antwerpen

Hoe kunnen we stedelijke wijken ademruimte geven en verbinden?

Turnhoutsebaan Antwerpen

Hoe kunnen we de verschillende gezichten van een veelbesproken stedelijke weg in beeld brengen?

Zijwegen Liederkerke

Hoe kunnen we sociaal-ruimtelijke strategiën ontwikkelen voor een dicht weefsel?

Anticipatieve Herbestemming

Hoe kunnen we grip krijgen op de sociaal-culturele betekenis die Vlamingen toekennen aan erfgoed in hun dagelijkse omgeving?

Energie Districten

Hoe kunnen we navigeren doorheen/beheersen van onzekerheid bij de realisatie van energiepositieve wijken?

Impact van Corona op de Vlaamse Ruimte

Hoe kunnen we de ruimtelijke impact van corona op verschillende sectoren begrijpen en uit leren voor de toekomst?

Sociale Buurten

Hoe kunnen we de sociale cohesie in buurten versterken via hefboomprojecten, voor zij die er het meest baat bij hebben?